Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Додаткова література

 

Перелік рекомендованої навчально-методичної літератури

 

Додаткова література

 

 

1. Желіба М.Д., Хіміч С.Д., Герич І.Д., дронов О.І. та інш. Загальна хірургія //К.:ВСВ «Медицина», 2010-448 с.

2. Дронов О.І., Сипливий В.О., Ковальська І.О., Скомаровський О.А., Крючина Є.А. Курс лекцій з загальної хірургії //К.:МВЦ «Медінформ»,2011.-487 с.

3. Филатова С.А. с соавт. Геронтология. М., 2005.

4. Хрисанфова Е.Н. Основы геронтологии. М., 1999.

5. Социальная геронтология: словарь — справочник. Автор — составитель Н.Ф.Басов. М., 2000.

6. Справочник по диагностике и лечению заболеваний у пожилых. Под ред. Л.И.Дворецкого, Л.Б.Лазебника. М., 2000.

7. Лупальцов В.И с соавт. Элементы общего ухода за больными в хирургическом стационаре. Харьков, 1999.

8. Чернов В.Н. Уход за хирургическими больными. М., 2004.

9. Пауткин Ю.Ф. Элементы общего ухода за больными. М., 2003.

10. Петров С.В., Шишкин А.Н. Основы общего ухода за больными (введение в специальность). СПб., 1997.

11. Петров С.В. с соавт. Введение в клиническую медицину. Основы ухода за больными. СПб., 2000.

 

ТЕМАТИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ ФПЛЗСУ НА ШОСТИЙ СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№ пп

Дата

День тижня

Час

№№ груп

Тема лекції

Лектор

1.

05.02

Вівторок

11.10-12.50

1-4

Хірургічна інфекція. Класифікація. Гостра гнійна інфекція.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

доц. Є.А.Крючина

2.

08.02

П’ятниця

08.20-10.00

1-4

Гнійно-некротичні процеси кисті.

Доц. О.А.Скомаровський,

ас. А.І. Горлач

3.

13.02

Середа

08.20-10.00

1-4

 Остеомієліт.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

доц. Є.А.Крючина

4.

19.02

Вівторок

11.10-12.50

1-4

Гостра специфічна хірургічна інфекція. Анаеробна інфекція. Газова гангрена.

Проф. І.О.Ковальська

5.

22.02

П’ятниця

08.20-10.00

1-4

Правець. Дифтерія ран. Сибірська виразка

Проф. І.О.Ковальська

6.

27.02

Середа

08.20-10.00

1-4

Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при хірургічній інфекції. Методи детоксикації і імунокорекції

Проф. І.О.Ковальська

доц. І.Л.Насташенко

7.

05.03

Вівторок

11.10-12.50

1-4

Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії.

Проф. І.О.Ковальська

8.

13.03

Середа

08.20-10.00

1-4

Змертвіння. Некроз. Гангрена.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

доц. Є.А.Крючина

9.

19.03

Вівторок

11.10-12.50

1-4

Виразка. Нориці.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

 доц. Є.А.Крючина

10.

22.03

Вівторок

11.10-12.50

1-4

Основи пластичної та реконструктивної хірургії. Трансплантація органів і тканин.

Проф. І.О.Ковальська

Thematic plan of lectures for students of IV semester 2012-2013 years

№№ пп

Date

Day of Week

Time

№№ groups

Topic of Lecture

Lecturer

1.

04.04

Thursday

11.20-13.00

20-22 групи

Surgical operation. Preparation of patients for surgery. Care of patients in preoperative period.

Prof. Kovalska I.O.

Dr. Zemskov S.V.

2.

18.04

Thursday

11.20-13.00

20-22 групи

Postoperative period. Care of patients in post operative period. Postoperative complications. Clinic, diagnostic, treatment and prophylactic.

Prof. Kovalska I.O.

Dr. Zemskov S.V.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ № 2, № 3 ТА ФПЛЗСУ НА ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№ пп

НАЗВА ТЕМИ

ГОДИНИ

1
Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота середнього персоналу в умовах хірургічного відділення.
3
2
Організація роботи в чистій перев’язочній. Десмургія, перев’язочний матеріал. Типові бинтові пов’язки. Пов’язки на голову, шию, грудну клітку. Догляд за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці.
3
3
Догляд за хворими, оперованими на органах черевної порожнини, промежині, кінцівках. Пов’язки на живіт, промежину, кінцівки. Догляд за хворими з переломами. Гіпсова техніка.
3
4
Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією.
3
5
Стерилізація перев’язочного матеріалу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля.
3
6
Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація ріжучих, оптичних загальнохірургічних інструментів. Стерилізація шовного матеріалу.
3
7
Хірургічна операція, підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими у післяопераційному періоді. Підсумковий модульний контроль.
3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ № 2, № 3 ТА ФПЛЗСУ НА ШОСТИЙ СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№ пп

НАЗВА ТЕМИ

ГОДИНИ

  1. 1.           
Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: абсцес, флегмона, фурункул, карбункул. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: гідраденіт, лімфаденіт, лімфангоїт Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: мастит, бешиха, парапроктит 3
  1. 2.           
Гнійні захворювання кисті. Гнійні захворювання кісток.
3
  1. 3.           
Гостра специфічна хірургічна інфекція. Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при гострій хірургічній інфекції. Хронічні специфічні хірургічні захворювання.
3
  1. 4.           
Методика обстеження хірургічних хворих: голови, шиї, грудної клітки, живота, опорно-рухового апарату
3
  1. 5.           
Курація хірургічних хворих. Написання історії хвороби.
3
  1. 6.           
Захист історії хвороби. 3
  1. 7.           
Підсумковий модульний контроль.
2

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА ШОСТИЙ СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№   пп

НАЗВА ТЕМИ

ГОДИНИ
Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: абсцес, флегмона, фурункул, карбункул, гідраденіт Мастит 3
Бешиха, лімфаденіт, лімфангоїт Парапроктит 3
Гнійні захворювання кисті. Гнійні захворювання кісток. 3
Гостра специфічна хірургічна інфекція. Хронічні специфічні хірургічні захворювання.
3
Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при гострій хірургічній інфекції.
3
Змертвіння. Сторонні тіла.
3
Методика обстеження хірургічних хворих: голови, шиї, грудної клітки, живота, опорно-рухового апарату Курація хірургічних хворих. Написання історії хвороби
3
Захист історії хвороби.
3
Підсумковий модульний контроль теоретичної підготовки практичної підготовки 2

ТЕМАТИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 3 НА ШОСТИЙ СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№ пп

Дата

День тижня

Час

№№ груп

Тема лекції

Лектор

1.

08.02

П’ятниця

08.20-10.00

1-16

Хірургічна інфекція. Класифікація. Гостра гнійна інфекція.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

доц. Є.А.Крючина

2.

13.02

Середа

08.20-10.00

1-16

Гнійно-некротичні процеси кисті.

Доц. О.А.Скомаровський,

ас. А.І. Горлач

3.

15.02

П’ятниця

16.00-17.40

1-16

Остеомієліт.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

доц. Є.А.Крючина

4.

22.02

П’ятниця

08.20-10.00

1-16

Гостра специфічна хірургічна інфекція. Анаеробна інфекція. Газова гангрена.

Проф. І.О.Ковальська

5.

27.02

Середа

08.20-10.00

1-16

Правець. Дифтерія ран. Сибірська виразка

Проф. І.О.Ковальська

6.

01.03

П’ятниця

16.00-17.40

1-16

Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при хірургічній інфекції. Методи детоксикації і імунокорекції

Проф. І.О.Ковальська

7.

13.03

П’ятниця

08.20-10.00

1-16

Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії.

Проф. І.О.Ковальська

8.

15.03

Середа

08.20-10.00

1-16

Змертвіння. Некроз. Гангрена.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

доц. Є.А.Крючина

9.

22.03

П’ятниця

16.00-17.40

1-16

Виразка. Нориці.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

 доц. Є.А.Крючина

10.

27.03

П’ятниця

08.20-10.00

1-16

Основи пластичної та реконструктивної хірургії. Трансплантація органів і тканин.

Проф. І.О.Ковальська

ТЕМАТИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 НА ШОСТИЙ СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№ пп

Дата

День тижня

Час

№№ груп

Тема лекції

Лектор

1.

04.02

05.02

Понеділок

Вівторок

13.40-15.20

13.40-15.20

18-34

1-17

Хірургічна інфекція. Класифікація. Гостра гнійна інфекція.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

доц. Є.А.Крючина

2.

05.02

08.02

Вівторок

П’ятниця

16.00-17.40

16.00-17.40

1-17

18-34

Гнійно-некротичні процеси кисті.

Доц. О.А.Скомаровський,

ас. А.І. Горлач

3.

12.02

14.02

Вівторок

Четвер

8.20-10.00

8.20-10.00

18-34

1-17

 Остеомієліт.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

доц. Є.А.Крючина

4.

18.02

19.02

Понеділок

Вівторок

13.40-15.20

13.40-15.20

18-34

1-17

Гостра специфічна хірургічна інфекція. Анаеробна інфекція. Газова гангрена.

Проф. І.О.Ковальська

5.

19.02

22.02

Вівторок

П’ятниця

16.00-17.40

16.00-17.40

1-17

18-34

Правець. Дифтерія ран. Сибірська виразка

Проф. І.О.Ковальська

6.

26.02

28.02

Вівторок

Четвер

8.20-10.00

8.20-10.00

18-34

1-17

Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при хірургічній інфекції. Методи детоксикації і імунокорекції

Проф. І.О.Ковальська

доц.Насташенко І.Л.

7.

04.03

05.03

Понеділок

Вівторок

13.40-15.20

13.40-15.20

18-34

1-17

Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії.

Проф. І.О.Ковальська

8.

05.03

Вівторок

16.00-17.40

1-17

Змертвіння. Некроз. Гангрена.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

доц. Є.А.Крючина

9.

12.03

14.03

Вівторок

Четвер

8.20-10.00

8.20-10.00

18-34

1-17

Виразка. Нориці.

Зав.каф., проф. О.І.Дронов,

 доц. Є.А.Крючина

10.

18.03

19.03

Понеділок

Вівторок

13.40-15.20

13.40-15.20

18-34

1-17

Основи пластичної та реконструктивної хірургії. Трансплантація органів і тканин.

Проф. І.О.Ковальська

ТЕМАТИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ № 2, 3 ТА ФПЛЗСУ НА ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№ пп

Дата

День тижня

Час

№№ груп/ факультет

Тема лекції

Лектор

Медичний факультет № 2

1.

04.04

12.04

Четвер

П’ятниця

13.40–15.20

11.20–13.00

10-18 групи

1-9 групи

Хірургічна операція. Підготовка хворих до операції, догляд за хворими в передопераційному періоді.

Профессор

Ковальская И.А.

2.

18.04

26.04.

Четвер

П’ятниця

13.40–15.20

11.20–13.00

10-18 групи

1-9 групи

Післяопераційний період. Особливості ведення хворих. Післяопераційні ускладнення. Клініка, діагностика, лікування та профілактика

Профессор

Ковальская И.А.

Доц. Насташенко И.Л.

Медичний факультет № 2 іноземні студенти

1.

05.02

Вторник

09.00-10.40

23-30 групи

Хирургическая операция. Подготовка больных к операции, уход за больными в послеоперационный период.

Профессор

Ковальская И.А.

2.

19.02

Вторник

09.00-10.40

23-30 групи

Послеоперационный период Особенности ведения больных. Послеоперационные осложнения. Клиника, диагностика, лечение и профилактика

Профессор

Ковальская И.А.

Доц. Насташенко И.Л.

Медичний факультет № 3

1.

10.04

Середа

13.40-15.20

1-14 групи

Хірургічна операція. Підготовка хворих до операції, догляд за хворими в передопераційному періоді.

Профессор

Ковальская И.А.

2.

24.04

Середа

13.40-15.20

1-14 групи

Післяопераційний період. Особливості ведення хворих. Післяопераційні ускладнення. Клініка, діагностика, лікування та профілактика

Профессор

Ковальская И.А.

Доц. Насташенко И.Л.

Факультет підготовки лікарів збройних сил України

1.

10.04

Середа

13.40-15.20

1, 2, 3 групи

Хірургічна операція. Підготовка хворих до операції, догляд за хворими в передопераційному періоді.

Профессор

Ковальская И.А.

2.

24.04

Середа

13.40-15.20

1, 2, 3 групи

Післяопераційний період. Особливості ведення хворих. Післяопераційні ускладнення. Клініка, діагностика, лікування та профілактика

Профессор

Ковальская И.А.

Доц. Насташенко И.Л.

Розклад практичних занять 2 курс на 2013 рік

Дні тижня/

№пари

Понеділок

Вівторок

Перша

пара

08.20 – 10.40

з 15.04.2013 р.

1 гр., 2 мед.фак., 2 курс  - ас. Прилуцький О.І.

2 гр., 2 мед.фак., 2 курс  - ас.Рощина Л.О.

Друга пара

11.00 – 13.20

з 11.02.2013

23 гр.(іноз.), 1 мед.фак., 2 курс  - ас.Уваров В.Ю.

24 гр.(іноз.), 1 мед.фак., 2 курс  - ас.Бурмич К.С.

з 15.04.2013

3 гр., 3 мед.фак., 2 курс  - зав.каф., проф. Дронов О.І.

4 гр., 3 мед.фак., 2 курс  - проф.каф.Ковальська І.О.

13 гр., 3 мед.фак., 2 курс  - доц.Крючина Є.А.

14 гр., 3 мед.фак., 2 курс  - ас.Рощина Л.О.

3 гр., ФПЛЗСУ, 2 курс  - доц.Насташенко І.Л.

Третя пара

13.40 – 16.00

з 15.04.2013

11 гр., 3 мед.фак., 2 курс  - ас.Бурмич К.С.

12 гр., 3 мед.фак., 2 курс  - ас.Горлач А.І.

13.40 – 16.00

з 11.02.2013

25 гр.(іноз.), 1 мед.фак., 2 курс  - ас.Процюк А.В.

26 гр.(іноз.), 1 мед.фак., 2 курс  - ас.Лубинець Т.В.

з 08.04.2013

10 гр., 2 мед.фак., 2 курс  - ас.Лубинець Т.В.

11 гр., 2 мед.фак., 2 курс  - ас.Процюк А.В.

Четверта пара

16.10 – 18.30

з 15.04.2013 р.

3 гр., 2 мед.фак., 2 курс  - ас. Рощина Л.О.

4 гр., 2 мед.фак., 2 курс  - ас. Лубинець Т.В.

 

« Раньше